ברשותנו מגוון רחב של חרקי האכלה מיובשים, המיועדים להזנת מינים רבים של בעלי חיים. אנו משווקים חרקים איכותיים ביותר שיובשו על ידי הקפאה, ואינם מצריכים אחסון בקירור או בהקפאה.

את החרקים מגדלים ומפתחים בתנאים קפדניים, תחת פיקוח וטרינרי ובקרת איכות מחמירה, תוך שמירה על סטנדרטים אירופאיים גבוהים.

החרקים מוצעים לשיווק רק לאחר שנבדקו ואושרו לשימוש על ידי כל הגופים הרלוונטיים כמו:

משרד החקלאות ההולנדי | משרד החקלאות הישראלי / השירותים הווטרינריים | משרד החקלאות הישראלי / המחלקה לביקורת טיב מספוא | משרד החקלאות הישראלי / השירותים להגנת הצומח ולביקורת – אנטמולוגיה |