בקטגוריה זו נמצאים מוצרים מתקדמים ויעילים שמייצרת חברת אוויאן.
המוצרים מבוססים על המחקרים העדכניים ביותר בתחום התזונה המיוחדת.